31.10.2006

Nefsi hastalıklar

"Zayıflık, ümitsizlik, emelsizlik, şımarıklık, aşırı sevinç, kendini beğenmişlik, yersiz övünme, zülüm, azgınlık, inkàr, nankörlük, acelecilik, başıboşluk, serserilik, cimrilik, aç gözlük, hırs, münakaşa, gösteriş, şüphe, kararsızlık, cehalet, gaflet, düşmanlıkta katılık, aldatma, yalan, iddià, sabırsızlık, şikàyet ve yakınma, infak etmeme, isyankàrlık, inatçılık, tahakküm, haddi aşma, mala düşkünlük ve dünyaya dört elle sarılma.

Bu Nefsi hastalıklardan kurtulup mutmain olunca içini Allah'ın zikri, şeytandan sakınma, güç ve gayretin Allah ile mümkün olduğunu itiraf etme, gökleri ve yeri ayakta tutan ve yok olmaktan koruyan Allah'a yönelme gibi, insanın maneviyatını güçlendiren ve ruhi kalitesini yükselten faziletlerle dolar. Bu durumda yükselen insandan şeytan artık çekinmeye başlar ve onunla karşılaştığı yolunu değiştirir.

Nitekim Hz. Ömer bunun en güzel örneğidir. Hz. Peygamber (SAV) ona hitaben şöyle demiştir: 'Ey Hattâboğlu Ömer, şeytan aslâ seninle karşılaşamaz. Sen bir yoldan giderken, o muhakkak senin yolundan başka bir yola yönelir gider.' "

2 yorum:

Mehmet abi dedi ki...

Şeytanın Kalbe Giriş Yollarının Bazıları Şunlardır:
1-Şerri hayr gibi göstermek
2-Kötülüğü iyilik gibi göstermek
3-Haramı helal gibi göstermek
4-Mekruhu mübah gibi göstermek
5-Gazap ve şehvet anında aldatmak
6-Hasedli ve hırslı olmak
7-Helal bile olsa fazla yemek yemek
8-Dünya süsüne tama' etmek
9-Vesveseli olmak
10-Cimri olmak ve yoksulluk korkusu vermek
11-Taassupla kin tutmak
12-Şirk ve şüphede bulunmak
13-Su-i zan sahibi olmak
14-Gıybet ettirmek;
Bu ve bunlar gibi şeylerin kalbimize girmesine izin vermeyerek şeytandan ve nefsi emmareniz kötülüklerinden uzak durabiliriz.Allah yardımcımız olsun.

Sırrul dedi ki...

Fazla Yemek, Fazla Uyku, Fazla Konuşmak..